VAD BETYDER NAMNET TAPPER GEIST?
Tapper Geist är två svenska ord. Tapper betyder uthållig och orädd, medan ordet Geist är synonymt med livlighet och glöd. [källa: Svenska Akademiens Ordbok]

VILKA ÄR VI?
Tapper Geist är en designstudio som drivs av Julia Persson, utbildad grafisk formgivare och fotograf. Verksamheten formerar sig i olika konstellationer beroende på typ av uppdrag och behov. Det här gör att vi kan sätta samman lämpliga team inför varje projekt. Vi har tillsammans lång erfarenhet av bildskapande och formgivning. Vår nyfikenhet att utforska, och vår glädje i att arbeta med färg och form för att berätta en historia, är det som förenar oss.

VAD GÖR VI?
Vi är en kvalitetsdriven studio som erbjuder art direction, grafisk formgivning och illustration. Vi utformar visuella koncept för varumärken, trycksaker, utställningar, interiörer och miljöer. I praktiken innebär det formgivning av exempelvis logotyper, grafiska profiler, böcker, magasin, annonser, foldrar, utställningar och mässmontrar. Med hjärta och experimentlusta är vi hängivna problemlösare och utforskare från idé till produktion.

VILKA HAR VI ARBETAT MED TIDIGARE?
Bland våra kunder finns Centrum för dramatik Syd, Glensia, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Konstitutet, Malmö högskola, Malmö museer, Malmö stad, Medea, Musik i Syd, Patwic, och Skurups kommun.

 

WHAT DOES THE NAME TAPPER GEIST MEAN?
Tapper Geist are two swedish words. Tapper means valiant, and the word Geist means liveliness and fervor.

WHO ARE WE?
Tapper Geist is a design studio run by Julia Persson, educated graphic designer and photographer. The business forms itself in different configurations depending on the type of tasks and needs. This allows us to put together the appropriate team for each project. Together we have vast experience in image creation and design. Our curiosity to explore, and our joy in working with color and shape to tell a story, is what unites us.

WHAT DO WE DO?
We are a quality-driven studio that provides art direction, graphic design and illustration. We design visual concepts for brands, publications, exhibitions, interiors and environments. In practice this means the design of logos, visual identities, books, magazines, advertisements, brochures, exhibitions and trade fairs. With heart and a desire to experiment we are dedicated problem solvers and explorers from concept to production.

WHO ARE OUR PREVIOUS CLIENTS?
Our clients include Centrum för dramatik Syd, Glensia, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Konstitutet, Malmö University, Malmö museum, the City of Malmö, Medea, Musik i Syd, Patwic, and the Municipality of Skurup.

 

VAD BETYDER NAMNET TAPPER GEIST?
Tapper Geist är två svenska ord. Tapper betyder uthållig och orädd, medan ordet Geist är synonymt med livlighet och glöd. [källa: Svenska Akademiens Ordbok]

VILKA ÄR VI?
Tapper Geist är en designstudio som drivs av Julia Persson, utbildad grafisk formgivare och fotograf. Verksamheten formerar sig i olika konstellationer beroende på typ av uppdrag och behov. Detta gör att vi kan sätta samman lämpliga team inför varje projekt. Vi har tillsammans lång erfarenhet av bildskapande och formgivning. Vår nyfikenhet att utforska, och vår glädje i att arbeta med färg och form för att berätta en historia, är det som förenar oss.

VAD GÖR VI?
Vi är en kvalitetsdriven studio som erbjuder art direction, grafisk formgivning och illustration. Vi utformar visuella koncept för varumärken, trycksaker, utställningar, interiörer och miljöer. I praktiken innebär det formgivning av exempelvis logotyper, grafiska profiler, böcker, magasin, annonser, foldrar, utställningar och mässmontrar. Med hjärta och experimentlusta är vi hängivna problemlösare och utforskare från idé till produktion.

VILKA HAR VI ARBETAT MED TIDIGARE?
Bland våra kunder finns Malmö stad, Malmö museer, Malmö högskola, Musik i Syd, Konstitutet, Medea, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Patwic, och Centrum för dramatik Syd.

 

WHAT DOES THE NAME TAPPER GEIST MEAN?
Tapper Geist are two swedish words. Tapper means valiant, and the word Geist means liveliness and fervor.

WHO ARE WE?
Tapper Geist is a design studio run by Julia Persson, educated graphic designer and photographer. The business forms itself in different configurations depending on the type of tasks and needs. This allows us to put together the appropriate team for each project. Together we have vast experience in image creation and design. Our curiosity to explore, and our joy in working with color and shape to tell a story, is what unites us.

WHAT DO WE DO?
We are a quality-driven studio that provides art direction, graphic design and illustration. We design visual concepts for brands, publications, exhibitions, interiors and environments. In practice this means the design of logos, visual identities, books, magazines, advertisements, brochures, exhibitions and trade fairs. With heart and a desire to experiment we are dedicated problem solvers and explorers from concept to production.

WHO ARE OUR PREVIOUS CLIENTS?
Our clients include the City of Malmö, Malmö Museum, Malmö University, Musik i Syd, Konstitutet, Medea, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Patwic, and Centrum för dramatik Syd.

VAD BETYDER NAMNET TAPPER GEIST?
Tapper Geist är två svenska ord. Tapper betyder uthållig och orädd, medan ordet Geist är synonymt med livlighet och glöd. [källa: Svenska Akademiens Ordbok]

VILKA ÄR VI?
Tapper Geist är en designstudio som drivs av Julia Persson, utbildad grafisk formgivare och fotograf. Verksamheten formerar sig i olika konstellationer beroende på typ av uppdrag och behov. Detta gör att vi kan sätta samman lämpliga team inför varje projekt. Vi har tillsammans lång erfarenhet av bildskapande och formgivning. Vår nyfikenhet att utforska, och vår glädje i att arbeta med färg och form för att berätta en historia, är det som förenar oss.

VAD GÖR VI?
Vi är en kvalitetsdriven studio som erbjuder art direction, grafisk formgivning och illustration. Vi utformar visuella koncept för varumärken, trycksaker, utställningar, interiörer och miljöer. I praktiken innebär det formgivning av exempelvis logotyper, grafiska profiler, böcker, magasin, annonser, foldrar, utställningar och mässmontrar. Med hjärta och experimentlusta är vi hängivna problemlösare och utforskare från idé till produktion.

VILKA HAR VI ARBETAT MED TIDIGARE?
Bland våra kunder finns Malmö stad, Malmö museer, Malmö högskola, Musik i Syd, Konstitutet, Medea, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Patwic, och Centrum för dramatik Syd.

 

WHAT DOES THE NAME TAPPER GEIST MEAN?
Tapper Geist are two swedish words. Tapper means valiant, and the word Geist means liveliness and fervor.

WHO ARE WE?
Tapper Geist is a design studio run by Julia Persson, educated graphic designer and photographer. The business forms itself in different configurations depending on the type of tasks and needs. This allows us to put together the appropriate team for each project. Together we have vast experience in image creation and design. Our curiosity to explore, and our joy in working with color and shape to tell a story, is what unites us.

WHAT DO WE DO?
We are a quality-driven studio that provides art direction, graphic design and illustration. We design visual concepts for brands, publications, exhibitions, interiors and environments. In practice this means the design of logos, visual identities, books, magazines, advertisements, brochures, exhibitions and trade fairs. With heart and a desire to experiment we are dedicated problem solvers and explorers from concept to production.

WHO ARE OUR PREVIOUS CLIENTS?
Our clients include the City of Malmö, Malmö Museum, Malmö University, Musik i Syd, Konstitutet, Medea, Hållbart Byggande i Syd, Idrottsfysiologiskt center, Patwic, and Centrum för dramatik Syd.

Top