Tapper Geist är en designstudio i södra Skåne. Vi formger trycksaker, visuella identiteter och utställningar. Kontakta oss på studio@tappergeist.se eller 070-3030573.

GLENSIA

GLENSIA, EMPORIA KÖPCENTER

Glensia är smyckesbutiken som stolt månar om hög kvalitet och verkar för modernitet i en traditionell bransch. De anlitade Tapper Geist och Trägårdh kommunikation för att utveckla en varumärkesplattform. Tapper Geist formgav den visuella identiteten bestående av logotyp med tillhörande symbol, ett grönt och skönt färgschema samt typografi.

Glensia is a jewelry store that proudly cares about quality and promotes modernity in a traditional industry. They hired Tapper Geist and Trägårdh Kommunikation to develop a brand platform. Tapper Geist designed the visual identity consisting of a logo, a green and beautiful color scheme and typography.

ONTARIO

KJELL ÅSTRÖM

 

Spara

Österlenkonstnären Kjell Åström har under flera år målat på temat ONTARIO – ett äppelträd i hans trädgård. Tapper Geist har formgivit boken med tretton av dessa vackert grafiska målningar.

The artist Kjell Åström has for years painted on the theme ONTARIO – an apple tree in his garden. Tapper Geist designed the book with thirteen of these beautifully graphic paintings.

SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MALMÖ STAD, VÄLFÄRDSAVDELNINGEN

Tapper Geist har formgivit en rad publikationer och illustrationer för Malmö stad och deras arbete kring social hållbarhet. Arbetet inkluderar allt från enklare utskick och foldrar till mer omfattande rapporter och antologier.

Tapper Geist has designed a range of publications and illustrations for the City of Malmö and their work on social sustainability. The work includes everything from simple flyers and folders to more substantial reports and anthologies.

HOW THE LION LEARNED TO MOONWALK

MALMÖ HÖGSKOLA, MEDEA

How the Lion Learned to Moonwalk handlar om hur klassisk musik och konsertbesök kan upplevas på nya, innovativa sätt och projektet är ett samarbete mellan Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater, Sjællands symfoniorkester, Malmö högskola och Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design. Tapper Geist har med 100 sidor obestruket papper och typografisk kärlek formgivit den vetenskapliga rapporten som redovisar projektet.

How the Lion Learned to Moonwalk is about how classical music and concerts can be experienced in new, innovative ways and the project is a collaboration between Malmö Symphony Orchestra, Royal Danish Theatre, Copenhagen Phil, Malmö University and the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design. Tapper Geist have with 100 pages of uncoated paper and typographic love designed the scientific report that describes the project.

VÄLKOMMEN TILL SVERIGE

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Sverige är en utställning som berättar om när Malmö museum år 1945 förvandlades från ett offentligt museum till flyktingförläggning för människor som räddats ur nazismens koncentrationsläger. Tapper Geist har till utställningen tagit fram en grafisk profil, marknadsförings- och informationsmaterial, skyltning och utställningsarkitektur. Med en utställning som är i tre delar – och på tre olika platser – krävs ett tydligt visuellt koncept med stora skyltar, starka färger och hög igenkänning. Inredningsarkitekturens strama form låter det starka innehållet stå i centrum.

Välkommen till Sverige (Welcome to Sweden) is an exhibition that tells the story of when Malmö Museum in 1945 was transformed from a public museum to a refugee camp for people who survived the Nazi concentration camps. Tapper Geist has developed a visual identity, promotion and information material, signage and interior design for the exhibition. With an exhibition in three parts – and in three different locations – it requires a clear visual concept with big signs, bright colors and high recognition. The interior architecture is clean and minimal so that the strong content can take center stage.

  • "Tapper Geist levererar en spännande och attraktiv formgivning som sätter besökaren i centrum. I planeringsarbetet har vi haft en positiv och vägvinnande kommunikation samtidigt som de förmedlar initiativrika och oväntade konstnärliga förslag."

    Samuel ThelinUtställningsproducent, Malmö Museer

SOLISTEN!

MUSIK I SYD

Med föreställningen Solisten! vill Musik i Syd ge barn och unga en möjlighet att upptäcka och uppleva klassisk musik. Här får publiken möta professionella musiker som med sitt instrument utforskar olika känslolägen. Varje känsla ackompanjeras av en berättelse som fördjupar förståelsen för den. Efter föreställningen ritade barnen teckningar med sina tankar och känslor kring musiken. De teckningarna blev sedan en viktig del av det grafiska materialet i boken “Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn”. Inspirationen till formgivningen kommer till stor del från barnens lekfullhet i deras visualisering av musik. Nominerad till Svenska Publishing-Priset år 2015.

With the show Solisten! (The Soloist!) Musik i Syd wants to give children and young people an opportunity to discover and experience classical music. Here the audience will meet professional musicians who with their instrument explores different emotional states. Every emotion is accompanied by a story that deepens the understanding of it. After the show children made drawings of their thoughts and feelings about the music. The drawings became an important part of the graphic material in the book “Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn”. The inspiration for the design largely comes from the children’s playfulness in their visualization of music. Nominated for the Swedish Publishing Prize 2015.

  • "Tappergeist var en fröjd att jobba med: skönt lyhörda, öppna, professionella, pålitliga och noggranna in i minsta detalj. Allt levererade de dessutom snyggt och väl genomtänkt inom deadline. Kan med varmt hjärta rekommendera dem och ser fram emot kommande samarbeten."

    Marika YamounMusik i Syd

WOMEN MAKING HISTORY

MALMÖ MUSEER

Utställningen Women Making History visar upp staden Malmö från ett perspektiv som inkluderar dess utlandsfödda kvinnor. Här berättas om 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö med hjälp av fotografier, intervjuer, texter och föremål. Tapper Geist har formgivit allt från utställning till kommunikation och marknadsföring.

The exhibition Women Making History shows off the city of Malmö from a perspective which includes its foreign-born women. It tells about 100 years of immigrant women’s lives and work in Malmö with the help of photographs, interviews, texts and objects. Tapper Geist designed everything from exhibit to communication and marketing.

UNGBO

MALMÖ STAD

UngBo är ett kommunikationsprojekt som drivs av Malmö stad i samarbete med byggbranschen. De organiserar idétävlingar, utställningar och konferenser för att väcka debatt om dagens bostadsbrist för unga. Genom att samla bostadsmarknadens aktörer vill man gemensamt ta ansvar för ökat bostadsbyggande med unga som målgrupp. Tapper Geist har tagit fram logotypen för UngBo, samt skapat en illustration och affisch för projektet.

UngBo is a communication project run by the City of Malmö in collaboration with the construction industry. They organize idea contests, exhibitions and conferences to boost the debate on today’s housing shortage for young people. By gathering housing market operators UngBo aims to jointly take responsibility for increased housing with the young as a target group. Tapper Geist have developed the logo for UngBo, as well as created an illustration and poster for the project.

GLENSIA

GLENSIA, EMPORIA KÖPCENTER

Glensia är smyckesbutiken som stolt månar om hög kvalitet och verkar för modernitet i en traditionell bransch. De anlitade Tapper Geist och Trägårdh kommunikation för att utveckla en varumärkesplattform. Tapper Geist formgav den visuella identiteten bestående av logotyp med tillhörande symbol, ett grönt och skönt färgschema samt typografi.

ONTARIO

KJELL ÅSTRÖM

Österlenkonstnären Kjell Åström har under flera år målat på temat ONTARIO – ett äppelträd i hans trädgård. Tapper Geist har formgivit boken med tretton av dessa vackert grafiska målningar.

SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MALMÖ STAD, VÄLFÄRDSAVDELNINGEN

Tapper Geist har formgivit en rad publikationer och illustrationer för Malmö stad och deras arbete kring social hållbarhet. Arbetet inkluderar allt från enklare utskick och foldrar till mer omfattande rapporter och antologier.

HOW THE LION LEARNED TO MOONWALK

MALMÖ HÖGSKOLA, MEDEA

How the Lion Learned to Moonwalk
How the Lion Learned to Moonwalk
How the Lion Learned to Moonwalk

How the Lion Learned to Moonwalk handlar om hur klassisk musik och konsertbesök kan upplevas på nya, innovativa sätt och projektet är ett samarbete mellan Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater, Sjællands symfoniorkester, Malmö högskola och Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design. Tapper Geist har med 100 sidor obestruket papper och typografisk kärlek formgivit den vetenskapliga rapporten som redovisar projektet.

VÄLKOMMEN TILL SVERIGE

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Sverige
Välkommen till Sverige
Välkommen till Sverige

Välkommen till Sverige är en utställning som berättar om när Malmö museum år 1945 förvandlades från ett offentligt museum till flyktingförläggning för människor som räddats ur nazismens koncentrationsläger. Tapper Geist har till utställningen tagit fram en grafisk profil, marknadsförings- och informationsmaterial, skyltning och utställningsarkitektur. Med en utställning som är i tre delar – och på tre olika platser – krävs ett tydligt visuellt koncept med stora skyltar, starka färger och hög igenkänning. Inredningsarkitekturens strama form låter det starka innehållet stå i centrum.

SOLISTEN!

MUSIK I SYD

Solisten!
Solisten!
Solisten!

Med föreställningen Solisten! vill Musik i Syd ge barn och unga en möjlighet att upptäcka och uppleva klassisk musik. Här får publiken möta professionella musiker som med sitt instrument utforskar olika känslolägen. Varje känsla ackompanjeras av en berättelse som fördjupar förståelsen för den. Efter föreställningen ritade barnen teckningar med sina tankar och känslor kring musiken. De teckningarna blev sedan en viktig del av det grafiska materialet i boken “Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn”. Inspirationen till formgivningen kommer till stor del från barnens lekfullhet i deras visualisering av musik. Nominerad till Svenska Publishing-Priset år 2015.

WOMEN MAKING HISTORY

MALMÖ MUSEER

Women Making History
Women Making History
Women Making History

Utställningen Women Making History visar upp staden Malmö från ett perspektiv som inkluderar dess utlandsfödda kvinnor. Här berättas om 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö med hjälp av fotografier, intervjuer, texter och föremål. Tapper Geist har formgivit allt från utställning till kommunikation och marknadsföring.

UNGBO

MALMÖ STAD

UngBo
UngBo
UngBo

UngBo är ett kommunikationsprojekt som drivs av Malmö stad i samarbete med byggbranschen. De organiserar idétävlingar, utställningar och konferenser för att väcka debatt om dagens bostadsbrist för unga. Genom att samla bostadsmarknadens aktörer vill man gemensamt ta ansvar för ökat bostadsbyggande med unga som målgrupp. Tapper Geist har tagit fram logotypen för UngBo, samt skapat en illustration och affisch för projektet.

Top